Skip to main content
Ring oss
+ 46 (42) 15 80 20
Maila oss
info@pfsystem.eu

Vi arbetar inom varierade industrier vilket ger oss en styrka där små lösningar kan leda till stora effekter.

Fibröst stoft, Hygien, Tissue, Airlaid

Det fibrösa stoft segmentet är en industri som vår erfarenhet och kompetens har gjort sig omtalad inte bara inom Sverige utan globalt. Med specifika lösningar anpassade för processen i fråga kan vi dra nytta av våra erfarenheter från diverse industrier för att sedan implementera tillförlitliga lösningar.

Med kunskaper om materialtransport, luftbalansering och stoftavskiljning i bagaget kan vi erbjuda kompletta lösningar med allt från Sugpunkt till Stofthantering med allt som ingår däremellan som Kanalsystem – Föravskiljning – Filter – Styrsystem –Materialåtervinning , det vill säga en komplett systemlösning.

Till detta segment har vi förutom filtersystem även kringutrustning som skall göra stofthanteringen mer effektiv och mer hanterbar. Vi ser alltid möjligheter att optimera och förbättra vilket är vad som gör oss unika i detta segment.
Kundens behov sätts alltid först!

Gjuteri & Metall

Dessa industrier ställer många varierande och höga krav på filtreringutrustningen. Höga temperaturer på rökgaserna (1000°C) vid smältugn kräver infodrade eller kylda kanaler till filterutrustningar som ska klara i princip absolut vacuum.
Kraven på rökgasrening har även ökat vad gäller reducering av dioxiner där vi har olika lösningar för t.ex injicering av aktivt kol i rökgaskanal.

Med vårt breda produktprogram kan vi erbjuda det mesta som krävs för att denna industri ska verka så miljövänligt som möjligt vad gäller rökgasrening men vi erbjuder även olika lösningar av energiåtervinning av den rena rökgasen.

Mineral

Med Mineral industrin syftar vi på sten – betong – kalk – glas med mera.
Detta är en industri där material som samlas i stoftavskiljare har ett stort värde och kan vanligtvis återanvändas in i tillverkningsprocessen.

Då material i många fall har en aggressiv och slitsam karaktär finns det många aspekter som behöver tas hänsyn till.
Med detta sagt är det viktigt att dessa system fungerar optimalt då materialet i vissa av dessa processer kan ha stor inverkan på den lokala arbetsmiljön.
Med vår erfarenhet är vi väl medvetna om hur dessa processer ser ut och hur de bör utformas för att kunna nyttja materialet till sitt yttersta och samtidigt hålla produktionspersonalens arbetsmiljö i fokus.

Asfalt

Erfarenheter inom produktionsindustrin har varit gedigen genom åren som vi har arbetat inom processfiltrering.
Detta är en industri där material som samlas i stoftavskiljare har ett stort värde och kan vanligtvis återanvändas in i tillverkningsprocessen, Filtreringsutrustning är även en viktig del i processen för att hålla korrekta tryckuppsättningar inom denna process.

Många faktorer kan påverka slutprodukten och det
har vi full förståelse för. Vi vill vara med och ta fram lösningar som kan påverka industrin positivt.
Materialets karaktär och de yttre elementen kan i många fall ha stor påverkan på livslängden på stoftavskiljningsutrustning och kanaler. Med långsiktiga lösningar formade för att motstå dessa krafter kan vi skapa mer tillförlitliga och hållbara lösningar.